top of page

Belangrijke informatie

Alles over het gebit

Op de website www.allesoverhetgebit.nl van de KNMT vindt u alle informatie over:

 • Tips voor een gezond gebit

 • Aandoeningen en behandelingen van uw gebit

 • Vergoedingen en verzekeringen

 • Tarieven en codes

 • De tandartspraktijk

 • Beroepen in de tandartspraktijk

 • Wat te doen als u niet tevreden bent

Het ivoren kruis

Tandarts Heuts is lid van het Ivoren Kruis. Het Ivoren Kruis geeft op www.ivorenkruis.nl voorlichting om uw mond gezond te houden.

KNMT en BIG-register

Tandarts Heuts is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en is ingeschreven in het BIG-register, wat aangeeft dat hij aantoonbaar aan de wettelijke opleidingseisen voldoet. BIG-registratienummer: 29021498602

Tevreden of juist niet

Wij horen graag of u tevreden of ontevreden bent over onze praktijk en de dienstverlening. Heeft u een op- of aanmerking, dan kunt u ons telefonisch bereiken. Wij kunnen uw opmerking dan bespreken en zo nodig samen met u naar een oplossing zoeken.

KNMT-klachtenservice

Komen we er samen echt niet uit, dan kunnen we gebruik maken van de klachtenservice van de KNMT. Meer informatie hierover vindt u op www.knmt.nl/patiënten.

Wijzigingen

De volgende wijzigingen kunt u zowel via e-mail als telefonisch doorgeven:

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (mobiel en vaste lijn)

 • Verzekering

 • Samenwonen

 • Huwelijk

 • Gezinsuitbreiding

Belangrijke informatie: Services

Coronavirus

Wij zijn open voor reguliere patiëntenzorg. Wij behandelen u uiteraard met in achtneming van alle hygiënemaatregelen zoals u dat van ons gewend bent, aangevuld met de RIVM maatregelen.

Het beleid dat wij volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk behandelen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en niet besmet zijn met het coronavirus. Dit voor uw en onze veiligheid.

Twee dagen voor uw afspraak ontvangt u van ons een mail met een link naar een gezondheidsvragenlijst. Indien u deze invult, krijgen wij een melding dat u gezond bent. Als u niet gezond bent dan krijgt u een melding om contact op te nemen met onze praktijk en de afspraak te verzetten of kosteloos te annuleren.

Ook in de praktijk gelden er maatregelen. Zo vragen wij u om in de wachtkamer een mondkapje te dragen en bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. 

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtkamer en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. We streven ernaar om niet meer dan 4 personen in de wachtkamer aanwezig te laten zijn.

 • Wij vragen u in de wachtkamer een mondmasker te dragen.

 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u graag ontvangen maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de spreekkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Belangrijke informatie: Services
bottom of page