top of page

Tarieven

Uniform landelijk tandartsentarief

Vanaf 1 januari 2013 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.


Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht?

De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bestaat bijvoorbeeld uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving, het hechtmiddel waarmee de vulling wordt bevestigd en het vulmateriaal zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. In de avond- en weekenddienst wordt er boven op het normale tarief een toeslag in rekening gebracht. De uniforme landelijke tandartstarieven kunt u vinden op www.allesoverhetgebit.nl.

KNMT Betalingsvoorwaarden

Op alle behandelingen zijn de algemene KNMT-betalingsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Griffie Rechtbank Utrecht, 19 december 2012, nr. 12/2013. Deze voorwaarden hangen ter inzage in de wachtkamer.

Tandtechniektarieven

De kosten van tandtechniek zijn afhankelijk van welke behandeling nodig is. Eenzelfde kroon bijvoorbeeld kan bij twee patiënten een verschillende techniekprijs hebben, omdat de werkzaamheden per patiënt kunnen verschillen. Daarom adviseren wij u de begroting te raadplegen die wij in principe opstellen zodra de behandeling meer kost dan € 250,00. De Tandtechniektarieven hangen ter inzage in de wachtkamer.

Tarieven: About
bottom of page